• Minkälainen perustus piharakennukselle?

  Tasainen, vakaa ja turvallinen perustus on yksi tärkeimmistä lähtökohdista, ellei jopa tärkein, rakennettaessa mökkiä, puutarhavajaa tai muuta piharakennusta.

  Hyvä pohja varmistaa vakauden, ongelmattoman kokoonpanon, kestävyyden ja houkuttelevan ulkonäön. Huonolla pohjalla puolestaan ​​on päinvastainen vaikutus, joka rasittaa koko taloa suuresti, ja mikä lyhemmän käyttöiän lisäksi voi johtaa moniin muihin ongelmiin, kuten seinälevyjen väliin syntyviin rakoihin, huonoon ulkonäköön sekä toimintahäiriöihin ovien ja ikkunoiden kanssa.

  Seuraavat perustustyypit soveltuvat kaikki piharakennuksiin, ja joista jokaisella on etunsa ja haasteensa. Perehdymme seuraavaksi tarkemmin kuhunkin vaihtoehtoon helpottaaksemme parhaan perustustyypin valitsemista maanpinnan, talon koon ja budjetin mukaan.

  Säädettävät terassijalat tai harkot sorapohjalle

  Asennustiimimme suosittelevat tämäntyyppisiä perustuksia, jos etsit vakaata ja kestävää perustaa piharakennuksellesi. Tämä vaihtoehto on myös erittäin edullinen. Verrattuna kevytsoraharkkoihin, säädettävät terassijalat voidaan nostaa halutulle tasolle erittäin helposti.

  Säädettävät terassijalat tai harkot sorapohjalle

  Kuinka perustus tehdään säädettävillä terassijaloilla?

  Määritä ensin, kuinka monta terassijalkaa tarvitset mökkiäsi varten. Rakennuksen pohjasuunnitelma auttaa sinua tässä. Säädettävän terassijalkojen hinta on noin 5 euroa / kpl. Voit myös käyttää kevytsoraharkkoja.

  Kaivaa 20 cm maata pois ja jätä vielä 10 cm ylimääräistä tilaa piharakennuksen pohjakehikon ulkopuolelle, jotta talon ympärille muodostuu kuiva maaperä.

  Tee kaivetun alueen sisäpuolelle laudoista reunukset. Tämä helpottaa soran kaatamista ja pohjasta saadaan myös tasaisempi ja kulmikkaampi helpommin.

  Peitä maa suodatinkankaalla, jotta ruoho ei voi kasvaa perustuksen läpi. Täytä alue soralla tai valitsemallasi kiviaineksella ja tasoita pinta haravalla.

  Aseta nyt terassijalat tai harkot perustussuunnitelman mukaisesti. Suosittelemme terassijalkojen väliin 70-80 cm: n etäisyyttä. Varmista, että kaikki perustuksen puutavarat (ulkoiset ja sisäiset) ovat tuettuja.

  Ruuvaa nyt pohjalankut yhteen rakennepiirustuksen mukaan, aseta ne kannattimiin, säädä kiinnikkeiden korkeus siten, että perustan runko on vaakasuora, ja ruuvaa sitten pohjan puutavarat kiinnikkeisiin.

  Kun käytät kevytsoraharkkoja, aseta harkot ensin perustussuunnitelman mukaan, ruuvaa sitten koko perustan pohjalankut yhteen, aseta se sitten vaakasuoraan harkkojen päälle ja ruuvaa perustuksen ulommat puutavarat kivilohkoihin. Pohjalankkujen alle laitettavat bituminauhat ovat hyviä tasoitusta varten ja pitävät rungon kuivana.

  Betonivalu perustana

  Riippumatta siitä, rakennatko pienen vajaan, keskikokoisen piharakennuksen tai ison kesämökin, betonivalu on aina varma ratkaisu. Se on kestävin ja erittäin vakaa perustus, mutta toisaalta se on yksi kalleimmista ja työläimmistä ratkaisuista.

  Betonivalu perustana

  Miten teet perustuksen betonivalusta?

  Jos rakennat aidan, puun, seinän tai vastaavan lähelle, sinun on varattava vähintään puoli metriä ekstratilaa katon ulkonemaa, helppoa asennusta ja myöhempää huoltoa varten. Merkitse alue ja kaivaa noin 20 cm maata rakennepiirustuksen mukaan. Sinun tulisi kaivaa 5 cm enemmän kaikilta puolilta myöhemmin asennettavaa puukehystä varten.

  Täytä nyt kaivettu alue 15 cm kiviaineksella tai soralla. Tasaa alue haravalla ja tiivistä se pienellä telalla tai täryllä.

  Rakenna seuraavaksi puukehys tai muotti, johon betoni kaadetaan. Tue kehystä ulkopuolelta lyömällä vasaralla joitain pylväitä maahan kehyksen tai muotin ulkopuolelle. Asenna puukehys siten, että betonilaatan yläreuna on 4-5 cm maanpinnan yläpuolella. Tämä varmistaa veden poisvalumisen sen sijaa, että se jäisi seisomaan pohjalankkujen lähelle. Puukehyksen sisäpinnan on vastattava tarkalleen puutarhasi pohjapiirrosta ja oltava tasainen.

  Mittaa kaikki neljä sivua ja vertaa lävistäjiä, jotta ne ovat saman pituisia. Käytä vatupassia varmistaaksesi, että kehys on vaakasuorassa.

  Peitä nyt koko perustuksen pinta höyrynsulkukalvolla, joka suojaa puutaloa kosteudelta.

  Mökeissä, joiden pinta-ala on yli 10 m2, tulisi käyttää teräsverkkoa betonivalussa. Tämä lisää vakautta huomattavasti ja suojaa halkeamilta. Terästangot tulee nostaa valun keskikorkeuteen.

  Seuraavassa vaiheessa kaadat betonia muottiin. Voit sekoittaa omaa betonia tai käyttää valmista. Tarvitset kottikärryt, kauhan, pitkän suoralla reunalla olevan puun ja ylimääräisen henkilön. Jos haluat sekoittaa oman betonin, tarvitset myös sementtisekoittimen.

  Aloita kaataminen yhdelle puolelle ja jatka kohti toista puolta. Käytä lapiota ja pitkää puuta betonin tasoittamiseen. Kovettuminen kestää 2-3 tuntia lämpiminä päivinä ja 4 tuntia viileämpinä päivinä. Irrota aiemmin kiinnitetyt pylväät ja puukehikko. Betoni kovettuu täysin 3-4 päivässä. Vasta sitten voit aloittaa piharakennuksen kokoamisen.

  Betonianturakaistaleet

  Kaistalepohja on yksinkertainen, kevyt ja edullinen vaihtoehto betonilaatan perustukselle. Se soveltuu melkein kaikkiin piharakennuksiin, jos maa ei ole liian kalteva. Jos ostat myöhemmin uuden rakennuksen, vanhat kaistaleet voidaan helposti poistaa ja uusi perustus voidaan rakentaa nopeasti. Betonikaistaleet ovat vahvoja ja tukevia.

  Betonianturakaistaleet

  Miten tehdään betonianturakaistaleet?

  Merkitse ensin kaistaleet mökkisi pohjakuvan mukaan. Betonikaistaleiden on oltava kohtisuorassa sisäpohjan puutavaroiden kanssa. 90-100 cm välein asennetut kaistaleet varmistavat, että perustuksen puutavarat ja lattialaudat ovat vakaat eivätkä taivu.

  Kaiva nyt 15-20 cm syvät ja 15 cm leveät kaistaleet rakennuksesi pohjakuvan mukaan. Täytä kaistaleet kiviaineksella tai soralla. Rakenna puukehys noin 5 cm maanpinnan yläpuolelle siten, että kaistaleiden yläreunat ovat samalla etäisyydellä pinnasta. Tämä varmistaa hyvän ilmanvaihdon ja suojaa puutaloa kosteudelta. Tue puukehystä ulkopuolelta pylväillä, jotka työnnät maahan ja naulaat puurunkoon. Tämä vakauttaa kehystä kestämään betonin kovettumisen yhteydessä syntyvää painetta.

  Vakauden lisäämiseksi suosittelemme teräsverkkoja. Nosta teräsverkko ennen betonin kaatamista 4-5 cm alustasta niin, että se on kaistaleen keskellä.

  Kaada betoni nyt puukehykseen. Koska kaistaleperustus vaatii paljon vähemmän betonia kuin koko alan valu, on suositeltavaa sekoittaa betoni itse. Tarvitset sementtisekoittimen, kottikärryt, kauhan ja 20-25 cm pitkän laudan, jolla on suora reuna.

  Aloita kaataminen puukehyksen yhdestä päästä kohti toista päätä. Käytä lapiota ja pitkää lautaa tuoreen betonin tasoittamiseksi. Betoni kovettuu muutaman tunnin lämpiminä päivinä ja 4-5 tuntia viileämpinä päivinä.

  Kun kaistaleet ovat valettu, siisti maaperää liuskojen väliltä. Kaiva noin 5 cm maata pois ja peitä sitten pinta höyrynsulkukalvolla, geotekstiilillä tai muulla vastaavalla. Näin talon alla ei kasva ruohoa, mikä voi johtaa mökin alapohjan homehtumiseen ja mätänemiseen.

  Poista nyt aiemmin kiinnitetyt pylväät ja puukehykset kaistaleiden ympäriltä. Betonin lopullinen kovettuminen kestää 2-3 päivää. Vasta sitten voit aloittaa piharakennuksen kokoamisen.

  Pihalaatat

  Pihalaatoista tehty perustus soveltuu pienille ja keskisuurille piharakennuksille. Se on erittäin helppo asentaa, se on suhteellisen halpa eikä vaadi betonin käyttöä. Se näyttää hyvältä ja on helppo poistaa myöhemmin, jos haluat rakentaa suuremman mökin. Lisäksi piharakennus voidaan kasata erittäin helposti tämän tyyppiselle perustalle.

  Pihalaatat

  Miten tehdään perustus pihalaatoilla?

  Kaiva 15-18 cm maata pois rakennuksesi pohjapiirroksen mukaan ja kaiva vielä 10-15 cm mökin ulkoreunaa isompi ala, jotta talon ympärille muodostuu kuiva alue. Peitä alue höyrynsulkukalvolla tai muulla vastaavalla.

  Levitä nyt 15 cm kerros soraa tai kiviainesta, jonka tasoitat haravalla ja tiivistä se telalla tai täryllä.

  Levitä seuraavaksi 3 cm paksu hiekkakerros, jonka tasoitat haravalla ja lapiolla, mutta älä tiivistä sitä.

  Asenna sitten pihalaatat. Jätä 3 mm tilaa laattojen väliin. Paina ja napauta ne tiukasti paikoille. Varmista, että laatat ovat vaakasuorassa.

  Täytä laattojen väliset urat hiekalla mahdollisimman tiukasti.

  Ruuvipaalut

  Ruuvipaalut ovat halpoja ja ne voidaan kiinnittää nopeasti ja helposti. Ne takaavat kestävän perustan kaikentyyppisille ja -kokoisille puutarhataloille, jos maa ei ole liian kivinen. Tällainen perustus on ihanteellinen myös taloille ja vajoille, jotka rakennetaan kaltevalle ja epätasaiselle alustalle. Ruuvipaalujen asennus ei vaadi erityistietoja tai -taitoja. Ne ruuvataan 60-90 cm syvyyteen maahan. Varmista siksi, ettei alueella ole kaapeleita, putkia, lämpöpumppuja tai vastaavia.

  Ruuvipaalut

  Kuinka ruuvipaalut kiinnitetään?

  Periaatteessa ruuvipaalut ruuvataan vain yksinkertaisesti maahan, jonka jälkeen paksu ja tukeva puupalkki kiinnitetään kannattimiin.

  Ruuvipaalut U-kiinnikkeellä ovat kätevimpiä mökin perustuksessa, koska perustuksen puutavarat voidaan helposti kiinnittää U-kiinnikkeeseen ja sen jälkeen ne istuvat siellä varmasti ja tukevasti. Ruuvipaalu kestää 500-1000 kg: n painon ja maksaa noin 30 euroa.

  Tarvitset oikean määrän ruuvipaaluja, puupalkkeja, puunsuoja-aineita, höyrynsulkukalvoa, soraa, sahaa, ruuveja, ruuvimeisseliä, lapiota, haravaa ja 50-70 cm pitkää puupalaa tai metalliputkea paalujen maahan ruuvaamiseen. Puupalkkien tulee olla yhtä paksuja kuin U-profiilien sisäleveys tai hieman vähemmän ja noin 100-120 mm korkeita. Paksujen ja tukevien palkkien avulla voit rakentaa tukevan perustuksen, jossa on vähemmän ruuvipaaluja, mikä voi säästää vähän rahaa.

  Rakennuksesi pohjapiirros kertoo suuntaa antavasti, kuinka monta ruuvipaalua ja puupalkkia tarvitset. Jos käytät 50-70 mm paksuja ja 100-120 mm korkeita palkkeja, voit asentaa ruuvipaalun 1,5 metrin välein palkin alle. Puupalkit on asetettava kohtisuoraan piharakennuksen perustuspuihin nähden, ja palkkien välisen etäisyyden tulisi olla enintään 80-100 mm, jotta lattia on vakaa eikä taivu.

  Sahaa puupalkit ja käsittele ne puunsuoja-aineella.

  Merkitse rakennuksen sijainti ja kaiva 7-10 cm maata pois. Ruuvaa paalut maahan asettamalla puupala tai metallitanko U-kiinnikkeeseen.

  Peitä koko alue höyrynsulkukalvolla ja täytä se kiviaineksella tai soralla. Tasaa alue lapiolla ja harjalla.

  Aseta puupalkit kiinnikkeisiin ja kiristä ne tiukasti.

  Ruuvipaalut

  Betonipilarit

  Betonipilariperusta on paras, jos rakennat voimakkaasti kaltevalle tai kostealle alustalle. Sitä käytetään myös silloin, kun rakennuksen halutaan olevan korkealla maanpinnan yläpuolella. Betonipilariperusta soveltuu mihin tahansa piharakennukseen ja se vaatii vähemmän työtunteja kuin valu- tai kaistaleperusta, joten se voi säästää aikaa ja rahaa.

  Betonipilarit

  Kuinka rakennat perustuksen betonipilareista?

  Tarvitset seuraavat työkalut: kairapora, lapio, harava, sementtisekoitin, kottikärryt, 50-60 cm puupylväät, vatupassi, mittanauha ja käsisaha. Tarvitset myös: sementtiä, soraa, putkea betonipylväille, joiden halkaisija on 15-20 cm sekä höyrynsulkukalvoa.

  Kaiva ensin 7-10 cm maata pois pohjapiirroksen mukaan.

  Kaiva kairaporalla 50-60 cm syviä reikiä pohjapiirroksen mukaan. Pylväiden välisen etäisyyden tulisi olla alle metri, jotta talon lattia olisi vakaa. Reikien on oltava vähintään 20 cm syvempiä kuin routaraja ja läpimitan on oltava hieman suurempi kuin pilarit ovat.

  Kaada reiän pohjalle 15 cm soraa ja tiivistä se puupylväällä.

  Sahaa putkesta sopiva pätkä käsisahalla. Mittaa reiän syvyys ja lisää siihen 7-10 cm. Lisää putken kokonaispituuteen vielä pilareiden korkeus maanpinnan yläpuolella.

  Aseta putkimuotit reikiin varmistaen, että ne ovat vaakasuorassa. Sekoita nyt sementti ja kaada se putkiin.

  Peitä koko alue höyrynsulkukalvolla ja täytä alue soralla. Sementin kovettuminen kestää kolme päivää. Vasta sitten voit aloittaa piharakennuksesi kokoamisen.

  scroll to top